Wystawa końcowo roczna na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 2014

Co roku studenci Akademii Sztuk Pięknych prezentują swój dorobek artystyczny
w obrębie danej pracowni. W tym roku wystawa ceramiki wyróżniała się na tle 
ubiegłych lat za pośrednictwem zaprezentowanych na niej odlewów z porcelany.
Wykonane one zostały na plenerze w Bolesławcu.

Prace studentów Akademii Sztuk Pięknych – pracowni ceramiki.